Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Krwotoczny udar mózgu objawy ma nagłe. Pogorszenie się stanu ogólnego jest gwałtowne, często spowodowane stresem, albo dużym wysiłkiem.

Ladit 280x336

Pojawiają się nudności, wymioty i bardzo silny ból głowy. Jeśli chodzi o krwotoczny udar mózgu objawy te utrzymują się do momentu utraty przytomności. Wówczas rozwija się stan śpiączkowy. Lekki udar mózgu objawy ma związane z niewielkimi zaburzeniami świadomości.

Jak wyglądają objawy udaru mózgu

Symptomy są zależne od tego, gdzie są umiejscowione zmiany. Gdy lokalizacja znajduje się w płacie czołowym, to odczuwa się ból w okolicy czołowej, monoparezę i kontralateralny niedowład połowiczy. Zaburzeniom czucia towarzyszy natomiast ból okolicy ciemieniowo - skroniowej, zaś niedowidzeniu kwadratowego towarzyszą bóle okolicy skroniowej.

Niedowidzenie połowicze występuje w parze z bólem oka po stornie udaru.
Niedokrwienny udar mózgu objawy ma nieco inne, ponieważ jest spowodowany nagłym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. Nie ma jednego obrazu klinicznego niedokrwiennego udaru mózgu. Objawy pojawiają się w zależności od przypadku.

Objawy udaru mózgu spowodowanego niedokrwieniem to apraksja, afazja i amnezja. Apraksja polega na zaburzeniach w wykonywaniu precyzyjnych ruchów. Afazja jest związana z zaburzeniami mówienia bądź rozumienia mowy. Z kolei amnezja wiąże się z zaburzeniami w zapamiętywaniu nowych informacji.

Ladit 160x600

Objawy udaru mózgu mogą być też związane z zaburzeniami świadomości, majaczeniem, urojeniami i omamami

U chorego niekiedy występuje napad padaczkowy. Objawy udaru mózgu mogą też objąć zaburzenia w rozpoznawaniu obiektów, liczeniu, przełykaniu, pisaniu i czytaniu.
Trudno zatem jednoznacznie określić, jakie są objawy udaru mózgu.

Częstotliwość i nasilenie symptomów jest zależne od przyczyn choroby. Udar mózgu objawy i przyczyny ma dość szeroko zakreślone, począwszy od zaburzeń w zakresie ruchowym, a skończywszy na nieprawidłowościach o podłożu psychicznym.
W przypadku udaru mózgu zasadnicze znaczenie ma zróżnicowanie między udarem krwotocznym i niedokrwiennym. Należy jak najszybciej wykonać tomografię komputerową głowy.

Diagnostyka musi być wykonana bez zbędnej zwłoki, żeby podjąć właściwe leczenie. Badanie neuroobrazowe jest wykonywane w celu uwidocznienia strefy niedokrwienia mózgu. W pierwszych godzinach jest niewidoczna. Wczesna tomografia komputerowa głowy posiada decydujący wpływ na wybór terapii.

Dodatkowo, można wykonać USG tętnic szyjnych, echokardiografię i arteriografię, aby ustalić źródło materiału zatorowego. W razie wątpliwości trzeba wykonać rezonans magnetyczny. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.