Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie upośledzenia umysłowego wymaga wsparcia i pomocy w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu. W przypadku, gdy zostanie zdiagnozowane upośledzenie umysłowe, leczenie wymaga zapewnienia dziecku adekwatnych możliwości kształcenia.

Ladit 280x336

Powinno się zapewnić zindywidualizowany program i metody nauczania, a jednocześnie wspierać rozwój mowy. Leczenie upośledzenia umysłowego opiera się także na modyfikacji zachowań, które są niepożądane i niezgodne z obowiązującymi regułami społecznymi.

W uzasadnionych sytuacjach leczenie upośledzenia umysłowego może mieć charakter farmakologiczny. Jest ono wymagane, jeżeli chory cierpi na poważne problemy o podłożu behawioralnym oraz jeśli konieczna jest terapia zaburzeń współistniejących z upośledzeniem umysłowym.

Nie wolno zapominać o rodzinie chorego dziecka, potrzebującej wsparcia społecznego. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone lekkie upośledzenie umysłowe, leczenie  polega na stosowaniu programów edukacyjnych i rehabilitacji.

Dziecko upośledzone w lekkim stopniu powinno uczęszczać na zajęcia do specjalnej szkoły podstawowej, a następnie do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i do zawodowej szkoły specjalnej.

Ladit 160x600

Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu rodziców dziecka z pedagogiem, co ma wpływ na osiągnięcie lepszych rezultatów kształcenia.

 

Diagnostyka upośledzenia umysłowego polega na ocenie poziomu inteligencji oraz na przeprowadzeniu analizy funkcjonowania. Do oceny poziomu inteligencji stosuje się testy psychometryczne.

Analiza funkcjonowania polega natomiast na wywiadzie zebranym od otoczenia, badaniu fizykalnym i obserwacji. Gdy zostanie potwierdzone upośledzenie umysłowe, leczenie o przebiegu opisanym wyżej może zostać rozpoczęte.

Upośledzeniu umysłowemu może towarzyszyć nieprawidłowy rozwój sprawności fizycznej. Wówczas konieczne jest zastosowanie rehabilitacji polegającej na stosowaniu różnego typu ćwiczeń fizycznych.

Ich celem jest usprawnienie narządu ruchu jako jego części lub całości. Gimnastyka lecznicza umożliwia korekcję wad postawy i wyrabianie zastępczych mechanizmów. Prowadzi do poprawy ogólnego samopoczucia pacjentów.

Rehabilitacja powinna zostać rozpoczęta jak najwcześniej. Działanie powinno być prowadzone przez sprawny zespół specjalistów oraz kierowane na ogół sfer pacjenta, a zatem nie tylko na strefę fizyczną, psychiczną, zachowania społeczne i sferę duchową.

Wymaga zastosowania różnych technik i terapii. Do podstawowych cech rehabilitacji zalicza się również to, że jest ona procesem ciągłym. Nie można przerwać rozpoczętej rehabilitacji do uzyskania zamierzonego celu. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.