Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Objawy upośledzenia umysłowego są zależne od jego stopnia. Zaburzenie rozwojowe, o którym mowa zazwyczaj objawia się obniżeniem sprawności intelektualnej, któremu towarzyszą trudności związane z przystosowaniem się do obowiązujących reguł społecznych.

Ladit 280x336

Kwalifikacja poziomu upośledzenia umysłowego odbywa się w oparciu o skalę IQ Wechslera, która składa się ze 120 jednostek. Objawy upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim charakteryzują się tym, że wiek umysłowy dziecka zatrzymuje się na poziomie równym około 9 - 12 lat.

Dzieci cierpiące na lekkie upośledzenie umysłowe nabywają zdolność porozumiewania się i podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie w okresie przedszkolnym.

Dziecko jest w stanie opanować umiejętności szkolne, ale tylko do szóstej klasy szkoły podstawowej. Jest narażone na zaburzenia osobowościowe, co wynika ze stosunku otoczenia do ich osoby.

Jako osoba dorosła jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania i podejmowania pracy.

 

Niemniej jednak lekkie upośledzenie umysłowe objawy ma związane z brakiem zdolności abstrakcyjnego myślenia, dlatego osoba dorosła może wymagać nadzoru i wsparcia. Objawy upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym charakteryzują się tym, że wiek umysłowy dziecka zatrzymuje się na poziomie około 6 - 9 lat.

Ladit 160x600

Dziecko nabywa zdolności porozumiewania się z opóźnieniem. Wymaga nadzoru, ale może wykonywać niektóre proste czynności. Umiarkowane upośledzenie umysłowe objawy ma związane z trudnościami w rozwoju motorycznym oraz sprawności fizycznej.

Symptomem wspomnianego zaburzenia rozwojowego jest również problem z przystosowaniem się do obowiązujących zasad społecznych.

Znaczne upośledzenie umysłowe objawy ma natomiast związane z brakiem umiejętności adekwatnego porozumiewania się w wieku przedszkolnym. Osoby dorosłe upośledzone w stopniu znacznym posiadają sprawność intelektualną charakterystyczną dla dzieci w wieku około 3 - 6 roku życia.

Opóźnienia w rozwoju psychofizycznym stają się widoczne w piątym roku życia.

Dziecko może nauczyć się mówić i osiągnąć zdolność samoobsługi, ale tylko w podstawowym zakresie i w okresie wieku szkolnego. Mogą również nabyć umiejętność wzrokowego rozpoznawania niektórych wyrazów oraz wykonywania najprostszych działań matematycznych, np. liczenia.

Z kolei symptomem upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim jest nieumiejętność funkcjonowania bez stałej opieki oraz brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi. Osoba cierpiąca na upośledzenie umysłowe w głębokim stopniu jest narażona na występowanie ciężkich wad fizycznych i neurologicznych.

Zazwyczaj towarzyszy mu inwalidztwo fizyczne.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • upośledzenie umysłowe u niemowląt objawy
  • symptomy upośledzenia w stopniu lekkim
  • objawy uposledzenia lekkiego
  • objawy upośledzenia umysłowego
  • otrpienie umysliwe u dzieci

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.