Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Upośledzenie umysłowe (łac. oligophrenia) jest zwane również niedorozwojem umysłowym. Określenie stosuje się dla wszystkich stanów polegających na wrodzonym niskim poziomie inteligencji.

Ladit 280x336

Może być spowodowane czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Upośledzenie umysłowe może wynikać z zakażeń i zatruć, albo urazów okołoporodowych lub mechanicznych.

Inne przyczyny powodujące upośledzenie umysłowe to zaburzenia przemiany materii, a także ciężkie schorzenia mózgu i choroby w okresie życia płodowego. Bardzo często upośledzenie umysłowe przyczyny ma związane z aberracjami chromosomowymi.

Niższa niż przeciętna sprawność intelektualna to główna cecha definiująca upośledzenie umysłowe. Definicja wskazuje również na to,że niższa sprawność intelektualna może być związana z co najmniej jednym zaburzeniem występującym w okresie dojrzewania, uczenia się, albo społecznego przystosowania.

Można wyróżnić upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

 

Upośledzenie umysłowe umiarkowane oraz upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym występuje u około 3% populacji. Należy dodać, że wiele osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, pod wpływem wychowania i opieki uzyskuje prawidłowy poziom inteligencji, mieszczący się między 90 i 110 punktami ilorazu inteligencji.

Ladit 160x600

Obecnie wyróżnia się upośledzenie lekkie i głębsze, które dzieli się z kolei na upośledzenie umysłowe umiarkowane, znaczne i głębokie. Dawniej funkcjonował podział na debilizm, imbecylizm i idiotyzm.

Osoby upośledzone w lekkim stopniu mogą ukończyć szkołę specjalną, a niekiedy szkołę podstawową i średnią oraz zdobyć zawód. Z reguły mają bardzo dobry kontakt z otoczeniem i są pogodne. Nie wykazują zachowań agresywnych i konfliktowych.

Mogą pracować i założyć własną rodzinę, czyli innymi słowy funkcjonować prawidłowo w społeczeństwie. Osoby upośledzone w stopniu głębszym wymagają opieki innych osób, ponieważ nie są w stanie nauczyć się wykonywania prostych czynności.

W skrajnych przypadkach konieczne jest umieszczenie osoby upośledzonej w domu opieki społecznej. Zapobieganie upośledzeniu umysłowemu polega na poradnictwie genetycznym, właściwym prowadzeniu ciąży i porodu.

Odwrócenie skutków upośledzenia jest czasochłonnym procesem, dlatego dziecku należy poświęcić dużo uwagi. Kobiety powinny prowadzić zdrowy tryb życia, zwłaszcza w czasie ciąży oraz unikać używek. W przypadku planowania ciąży warto poddać się badaniom na tle genetycznym.

Dzięki temu będzie można ustalić, czy potomstwo znajduje się w kręgu zagrożenia upośledzeniem umysłowym.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • debilizm choroba
  • debilizm objawy
  • debilizm
  • objawy debilizmu
  • oligophrenia

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.