Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Uraz akustyczny (ang. acoustic trauma) jest uszkodzeniem słuchu spowodowanym hałasem. Z uwagi na czas oddziaływania fal dźwiękowych można wyróżnić ostry uraz akustyczny i przewlekły uraz akustyczny.

Ladit 280x336

Ostry uraz akustyczny jest spowodowany dźwiękiem mającym bardzo wysokie natężenie.

Przyczyny ostrego urazu akustycznego są związane z eksplozją i hukiem powyżej 130 dB. Powoduje on uraz ciśnieniowy. W konsekwencji dochodzi do zaburzeń krążenia w naczyniach kapilarnych ucha wewnętrznego.

Następnie zmniejsza się ciśnienie parcjalne tlenu w płynach wewnętrznego.

Stan jest niekorzystny, ponieważ może doprowadzić do częściowo odwracalnego uszkodzenia narządu Cortiego. Innym powikłaniem jest pęknięcie błony bębenkowej.

Pacjent powinien otrzymać dekstran małocząsteczkowy, a jeżeli doszło do uszkodzenia błony bębenkowej trzeba wykonać tympanoplastykę. Ucho uszkodzone w wyniku ostrego urazu akustycznego krwawi i boli. Pacjent odczuwa szumy uszne i traci słuch.

Przewlekły uraz akustyczny jest natomiast trwałym uszkodzeniem słuchu.

Przyczyny przewlekłego uraz akustycznego są związane z długotrwałą ekspozycją na hałas o umiarkowanym natężeniu rzędu 80 ? 85 dB. Nasilenie objawów jest zależne od natężenia dźwięku oraz czasu ekspozycji i indywidualnej wrażliwości na hałas.

Ladit 160x600

Słuch staje się mniej wrażliwy na bodźce o częstotliwości powyżej 4 kHz. Ponadto u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia koncentracji i szumy uszne. Przewlekłemu urazowi akustycznemu towarzyszy uczucie ciśnienia w uchu i głowie.

Jeżeli zaburzenia powstałe w przebiegu przewlekłego urazu akustycznego będą znaczne, należy zastosować protezowanie narządu słuchu. Polega ono na stosowaniu urządzenia wzmacniającego głośność dźwięków u osób, które niedosłyszą.

Nosi ono nazwę aparatu słuchowego.

Współczesne urządzenia są elektronicznymi układami złożonymi z mikrofonu i wzmacniacza.

Mikrofon zamienia fale akustyczne w sygnał elektroakustyczny. Z kolei wzmacniacz ma za zadanie wzmacniać sygnał. Trzecim elementem budowy aparatu słuchowego jest słuchawka doprowadzająca dźwięk w do okolic błony bębenkowej.

Błona bębenkowa jest błoną o perłowo-szarym zabarwieniu. Jej zadaniem jest oddzielenie przewodu słuchowego zewnętrznego od środkowego ucha. Błona bębenkowa posiada grubość 0,1 mm i jest usytuowana w kości skroniowej.

Błona bębenkowa jest złożona z dwóch części, a mianowicie z części napiętej i wiotkiej. Można też wyróżnić kilka warstw, które współtworzą strukturę ściany błony bębenkowej.

Są to blaszka właściwa, warstwa skórna, część włóknista i warstwa śluzowa. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.