Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Zapalenie otrzewnej (łac. peritonitis) jest procesem chorobowym, który toczy się w jamie otrzewnej. Z reguły jest wywołany infekcją bakteryjną. Czasami do powstania zapalenia przyczyniają się także czynniki chemiczne.

Ladit 280x336

Pisząc o tym, co to jest zapalenie otrzewnej należy jeszcze dodać, że stan ten należy do bardzo groźnych, stąd też każdy przypadek wymaga szpitalnego leczenia. W przypadku, gdy występuje zapalenie otrzewnej rokowania są poważne, ponieważ stan ten jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia.

Zapalenie otrzewnej może być powikłaniem pooperacyjnym. Może wystąpić w przebiegu leczenia interwencyjnego wrzodów żołądka lub dwunastnicy, a także między innymi przy resekcji wyrostka robaczkowego.

W przypadku choroby, takiej jak zapalenie otrzewnej, rokowania zależą także od stanu pacjenta, nie tylko od zasięgu zmian. Jeżeli po poważnej operacji pojawi się zapalenie otrzewnej, rokowania są zawsze poważne.

Szczególnie groźne jest ostre zapalenie otrzewnej.

 

Można wyróżnić także inną postać tej choroby, a mianowicie rozlane zapalenie otrzewnej. Z reguły zapalenie otrzewnej przyczyny ma związane z perforacją przewodu pokarmowego i rozsiewem flory bakteryjnej. Zapalenie otrzewnej wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia.

Flora fizjologiczna człowieka jest tworzona przez mikroorganizmy, które występują naturalnie w jego organizmie, nie wywołując objawów chorobowych, jeżeli wszystkie układy organizmu, w tym zwłaszcza odpornościowy, funkcjonują prawidłowo.

Ladit 160x600

Bakterie te są w większości beztlenowe. Dodatkowo w skład flory bakteryjnej wchodzą niektóre grzyby. Nie należą do niej pasożyty, wirusy i inne drobnoustroje, które zawsze określa się mianem chorobotwórczych. Drobnoustroje tworzące fizjologiczną florę bakteryjną występują nie tylko w jelitach, ale również w górnych drogach oddechowych, w jamie ustnej, na skórze i w pochwie.

W związku z chorobą będącą tematem artykułu należy jeszcze wyjaśnić, czym jest jama otrzewna. Otrzewna jest cienką gładką błoną surowiczą, pokrywającą ściany miednicy, jamy brzusznej i narządów położonych w tych częściach ciała. Otrzewna ma strukturę przypominającą worek. U mężczyzn jest całkowicie zamknięta, zaś u kobiet łączy się z brzusznym ujściem jajowodu.

Wyróżnia się otrzewną ścienną, która wyścieła ściany jamy brzusznej oraz otrzewną trzewną, która pokrywa znajdujące się tam narządy. Tworzy fałdy, które składają się z krezek zbudowanych z jeszcze mniejszych struktur określanych mianem więzadeł. Podstawową strukturą błony są blaszki rozchodzące się przy brzegu narządu, który otaczają.

Otrzewna jest błoną, która warunkuje prawidłowe położenie narządów. Część z nich jest położonych wewnątrzotrzewnowo. Należą do nich jelito cienkie, wątroba i żołądek oraz część górna dwunastnicy, jelito ślepe, wyrostek robaczkowy i okrężnica poprzeczna. Ze wszystkich stron są pokryte otrzewną także takie narządy, jak esica, macica, śledziona oraz górna część odbytnicy.

Położenie śródotrzewnowe jest charakterystyczne dla okrężnicy wstępującej, zstępującej, środkowej części odbytnicy i pęcherza moczowego. Są one pokryte opisaną błoną tylko częściowo. Pewne narządy w ogóle nie są nią okryte, stąd nazywa się je narządami położonymi pozaotrzewnowo. Należą do nich część zstępująca i dolna dwunastnicy, trzustka, nadnercza i nerki.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • zapalenie otrzewnej rokowania
  • zapalenie otrzewnej skutki

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.