Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Objawy zatrucia gazem są zależne od tego, jaka substancja oddziałuje toksycznie na organizm. Człowiek jest narażony na zatrucia gazem z powodu użytkowania niesprawnych instalacji, urządzeń i narzędzi, albo posługiwanie się nimi w niewłaściwy sposób.

Ladit 280x336

Zatrucia gazem mogą być też spowodowane brakiem okresowych kontroli.

Objawy zatrucia gazem pojawiają się wtedy, gdy do organizmu człowieka przedostają się trujące substancje.

Mogą one zostać wchłonięte przez skórę, albo przez układ oddechowy. Gazy drażniące i duszące powodują charakterystyczne symptomy związane głównie z zaburzeniami oddychania. Gazy drażniące mają postać dymów, gazów, mgieł lub pyłów.

Objawy zatrucia gazem tego typu powoduje podrażnienie spojówek i górnych dróg oddechowych. Może ono doprowadzić do obrzęku płuc.

Objawy zatrucia gazem duszącym są związane ze zmniejszeniem poziomu tlenu w organizmie. Przykładem tego rodzaju substancji są metan, azot, wodór, hel i neon.

We wstępnej fazie zatrucie gazem objawy ma związane z łzawieniem, światłowstrętem i pieczeniem oczu.

Ponadto mogą wystąpić symptomy dotyczące zaburzeń pracy układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie.

W późnej fazie zatrucie gazem objawy ma związane z dusznościami i obrzękiem płuc .Poszkodowany może odczuwać piekący ból w obrębie klatki piersiowej.

Ladit 160x600

Zatrucie gazem objawy ma dość charakterystyczne.

Ich nasilenie zwiększa się w miarę upływu czasu, w którym chory jest narażony na ekspozycję na czynnik drażniący lub duszący.

Udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej polega na przemieszczeniu jej w bezpieczne miejsce. Powinien on znaleźć się na świeżym powietrzu.

Należy kontrolować jego czynności życiowe oraz ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej.

Jeżeli poszkodowany nie oddycha, trzeba rozpocząć sztuczne oddychanie. Po zabezpieczeniu czynności życiowych należy wezwać pogotowie ratunkowe.
Zatrucie jest zwane także intoksykacją.

W medycznej terminologii oznacza ono działanie trucizny w organizmie prowadzące do zaburzenia czynności narządów bądź śmierć. Można wyróżnić kilka rodzajów zatruć z uwagi na siłę działania, dawkę i drogę dostania się trucizny do organizmu.

Jedna z klasyfikacji wskazuje na zatrucie ostre, podostre i przewlekłe. Inny podział wskazuje na zatrucia rozmyślne i przypadkowe.

Zatrucia umyślne obejmują:

  • zatrucia samobójcze
  • zatrucia zbrodnicze
  • samozatrucia samobójcze

Z kolei zatrucia przypadkowe charakteryzują się tym, że poszkodowany przyjął truciznę przez przypadek lub pomyłkę.

Do ich grona należą również powikłania lecznicze. Najczęściej zatrucia przypadkowe są konsekwencją skażenia środowiska pracy oraz naturalnego środowiska.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • objawy zatrucia gazem
  • zatrucie gazem
  • ZATRUCIE GAZEM OBJAWY
  • zatrucie gazem ziemnym
  • objawy zatrucia gazem ziemnym

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.