Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Zatrucie gazem drażniącym jest konsekwencją wdychania trujących substancji chemicznych, które są zawarte w powietrzu.

Ladit 280x336

Są to dymy, gazy, pyły pochodzące z zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych i domowych.

Do zatrucia gazem często dochodzi w trakcie prac rolnych, na przykład podczas stosowania owadobójczych środków.

W jaki sposób może dojść do zatrucia gazem?

Zatrucie gazem najczęściej spowodowane jest przez:

- substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie

- substancje średnio rozpuszczalne w wodzie

- substancje łatwo rozpuszczalne w tłuszczach

Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie (np. amoniak, formaldehyd) osadzają się na powierzchni błon śluzowych powodując miejscowe objawy podrażnienia.

Mogą one prowadzić do powstania oparzeń chemicznych.

Substancje średnio rozpuszczalne w wodzie, takie jak np. dwutlenek siarki, prowadzą do podrażnienia błony śluzowej i skurczu oskrzeli. Ostatnią grupą gazów prowadzących do zatrucia są substancje łatwo rozpuszczalne w tłuszczach (m.in. tlenki azotu).

Zatrucie gazem tego typu prowadzą do uszkodzenia tkanki płucnej polegającego na toksycznym obrzęku płuc.

Jak rozpoznać zatrucie gazem?

Rozpoznanie zatrucia gazem odbywa się na podstawie wywiadu lekarskiego oraz klinicznych objawów zatrucia.

Ladit 160x600

W przypadku zatrucia gazem pierwsza pomoc polega na przemieszczeniu poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Może wystąpić konieczność opłukania lub obmycia skóry oraz podrażnionych błon śluzowych oczu. Osoba poszkodowana powinna zostać przewieziona w pozycji leżącej lub półsiedzącej do szpitala, w celu dalszej obserwacji.

Jeżeli poszkodowany jest w ciężkim stanie trafia on na oddział intensywnej terapii.

Słownikowa definicja zatrucia nakazuje rozumieć je jako stan chorobowy spowodowany przeniknięciem trucizny do organizmu. Jest to substancja szkodliwa dla żywego ustroju. Jej negatywny wpływ może przejawiać się w postaci ostrego lub przewlekłego zatrucia.

Można wyróżnić kilka rodzajów trucizn, m.in. jad zwierząt, trujące rośliny, toksyczne związki chemiczne (np. siarkowodór, dwutlenek węgla, tlenek węgla).

Zatrucia mogą być też spowodowane spożyciem grzybów, zastosowaniem detergentów, metalami oraz wspomnianymi już wyżej gazami drażniącymi.
Toksyny przedostają się do organizmu za pośrednictwem układu pokarmowego.

Prowadzą wówczas do jego podrażnienia. Do zatruć często dochodzi za pośrednictwem dróg oddechowych.

Dymy, gazy i para osadzają się w jamie ustnej, a następnie zostaje połknięta. Toksyny mogą przedostać się także przez skórę i błonę śluzową. Do zatruć tego typu dochodzi głównie wtedy, gdy skóra i błona śluzowa są uszkodzone. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.