Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Ziarniniak grzybiasty (łac. mycosis fungoides) jest najczęściej występującym pierwotnym chłoniakiem skóry. Rozwijają się on z limfocytów T i pomocniczych limfocytów typu Th2.

Ladit 280x336

Przebieg ziarniniaka grzybiastego charakteryzuje się występowaniem licznych zmian chorobowych w skórze.

Mają one postać rumieni, nacieków i guzów. Późne stadium ziarniniaka grzybiastego charakteryzuje się zajęciem węzłów chłonnych.

Może też dojść do zajęcia narządów wewnętrznych. W ramach rozwoju nowotworu można wyróżnić okres wstępny, naciekowy i guzowaty.

We wstępnym okresie rozwoju występują zmiany rumieniowe i rumieniowo ? złuszczające. Mogą też pojawić się wypryskopodobne, łuszczycowate i polimorficzne zmiany utrzymujące się przez wiele lat. Charakterystyczną cechą jest to, że towarzyszy im silny świąd.

W okresie naciekowym w obrębie rumieni tworzą się płaskie naciekowe zmiany. Dochodzi też do zaostrzenia się świądu. W okresie guzowatym powstają wykwity guzowate. Mogą być one uszypułowane. Nie zawsze mają skłonność do rozpadu i tworzenia owrzodzeń.

W okresie guzowatym często dochodzi do zajęcia płuc, śledziony, wątroby i przewodu pokarmowego.

Erytrodermiczna postać ziarniniaka grzybiastego charakteryzuje się tym, że zmiany od początku mają charakter uogólniony oraz są rumieniowe, złuszczające i guzowate. Ziarniniak grzybiasty może też występować w postaci mycosis fungoides varietas inversa.

Ladit 160x600

Guzy pojawiają się wówczas na skórze, która nie jest zmieniona.

Ziarniniak grzybiasty w tej postaci wykazuje dość dużą złośliwość. Stan ogólny chorych we wstępnym okresie naciekowym jest bardzo dobry i uzależniony od zajęcia wewnętrznych narządów. Istnieją przypadki, w których choroba nie wykazała progresji.

Rozwój ziarniniaka grzybiastego może trwać wiele lat. Sam okres wstępny może trwać nawet do kilkudziesięciu lat. Diagnostyka różnicowa w okresie wstępnym wymaga uwzględnienia wyprysku rozsianego, łuszczycy i przyłuszczycy plackowatej.

W okresie guzowatym należy różnicować chorobę z chorobą Hodgina.

Ziarniniak grzybiasty jest jednym z chłoniaków.

Choroba nowotworowa wywodzi się z układu chłonnego.

Chłoniaki najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony lub wątroby. Wszystkie chłoniaki są złośliwymi nowotworami. Można wyróżnić postacie o mniejszej lub większej złośliwości.

Chłoniak przebiegający z zajęciem szpiku nosi nazwę białaczki.

Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła klasyfikację chłoniaków obejmującą chłoniaki B-komórkowe, chłoniaki T/NK-komórkowe, chłoniaka Hodgina oraz zaburzenia limfoproliferacyjne dotyczące niedoboru odporności.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • ziarniak grzybiasty zdjęcia
  • mikozis orum
  • ziarniak na skórze

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.