Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Złamanie kości ramiennej dotyczy około 5-7% wszystkich zdiagnozowanych złamań. Złamanie ramienia u młodych osób jest najczęściej skutkiem wypadków komunikacyjnych.

Ladit 280x336

Złamanie kości ramiennej u starszych osób jest natomiast zwykle spowodowane upadkiem przy jednocześnie zmniejszonej gęstości kości.

Złamanie kości ramiennej może występować w jednej z trzech postaci. Najczęściej występują złamania nasady bliższej i nasady dalszej.

Złamania trzonu obejmują około 20% przypadków. Złamania nasady bliższej obejmuje część kości ramiennej, która znajduje się w pobliżu stawu ramiennego.

Złamanie trzonu dotyczy części środkowej. Z kolei złamanie nasady dalszej dotyczy okolicy stawu łokciowego. Złamanie ramienia występuje często u osób powyżej 65. roku życia.

Może ono wynikać z upadku nawyprostowaną kończynę. Gdyby w momencie urazu dodatkowo doszło do przywiedzenia bądź odwiedzenia kończyny złamanie ramienia jest zlokalizowane w pobliżu szyjki chirurgicznej.

Złamania trzonu kości ramiennej jest najczęściej skutkiem bezpośredniego lub pośredniego urazu, któremu towarzyszy skrętny ruch.

Złamania dalszej nasady kości ramiennej zwykle są związane z upadnięciem na zgięty łokieć, albo wyprostowaną kończynę. W czasie wzrostu więzadła i ścięgna są znacznie silniejsze od kości. Stąd też nieco częściej dochodzi do złamań awulsyjnych, które polegają na oderwaniu fragmentu kości z mechanizmu pociągania tkanki.

Ladit 160x600

Złamanie kości ramiennej jest związane z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań, które mogą wynikać z urazu, unieruchomienia lub zabiegu operacyjnego.

W czasie urazu może dochodzić do wynaczynienia dużej ilości krwi oraz powstania krwiaka. Ten zaś może prowadzić do ucisku naczyń i nerwów.

Ucisk może być konsekwencją odłamów kostnych, gipsu lub obrzęku.

Złamanie nasady bliższej może doprowadzić do uszkodzeń nerwu mięśniowo-skórnego i podłopatkowego.

W czasie złamania głowy kości ramiennej może wystąpić uszkodzenie mięśni stożka rotatorów. Uszkodzenie tkanek miękkich są często pomijane, co w dalszym etapie może prowadzić do zaburzeń funkcji kończyny.

Zaburzenia, albo niewydolność mięśni może doprowadzić do rozwoju innej choroby.

Nosi ona nazwę zespołu cieśni podbarkowej, która wynika z górowania głowy kości ramiennej oraz ograniczenia podbarkowej przestrzeni.

Mogą one być skutkiem niewłaściwego zabezpieczenia odłamów kostnych, przemieszczenia guzka większego, albo nieprawidłowego umocowania części metalowych, które zabezpieczają odłamy kostne.

Złamanie trzonu kości ramiennej może prowadzić do uszkodzenia nerwu promieniowego i ramiennej tętnicy.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • złamanie nasady dalszej kości ramiennej
  • rehabilitacja po zlamaniu nasady blizszej kosci ramiennej
  • uszkodzenie głowy kosci ramiennej
  • zlamanie glowy kosci ramiennej
  • zlamanie guzka wiekszego glowy kosci ramiennej lewej

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.